Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Romania este statul beneficiar cu cel mai avansat stadiu al negocierilor privind implementarea granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021

București, 12 septembrie 2016 – La data de 9 septembrie 2016, la sediul Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, a avut loc cea de-a doua rundă de negocieri pentru Mecanismele financiare SEE și Norvegiene 2014-2021, care a reunit reprezentanți ai Statelor donatoare, ai Oficiului Mecanismului Financiar și ai Ministerului Fondurilor Europene, printr-o delegație condusă de Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.

Statele donatoare au subliniat faptul că România este printre primele state beneficiare care urmează să semneze Memorandumurile de ințelegere privind implementarea Mecanismului Financiar SEE și a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

De asemenea, pe parcursul reuniunii au fost discutate aspecte privind proiectele predefinite propuse de partea română, precum și alte aspecte importante menționate în cele doua memorandumuri de înţelegere privind implementarea granturilor SEE și Norvegiene în România.

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Pentru perioada 2014 -2021 România dispune de granturi în valoare de aproximativ 502 milioane de euro. Informații cu privire la programele și proiectele finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene în România pot fi găsite pe site-ul www.eeagrants.ro.

***

Despre Mecanismul Financiar SEE si Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

La data de 03 mai 2016, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2014-2021 și de asemenea, la aceeași dată a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2014-2021.

Pentru mai multe informații contactați:

Coralia Zadorojnai

Ministerul Fondurilor Europene – Serviciul de Comunicare

Tel: 0723 321 256

E-mail: presa.mfe@fonduri-ue.ro