Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Lansarea celui de-al II-lea apel pentru Programul RO17 - Inovare verde in industrie

La 21 iulie a.c s-a lansat al II-lea apel pentru Programul RO17 - Inovare verde in industrie. Informatiile relevante pot fi descarcate accesand website-ul de program: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/


PROGRAMUL DE FINANŢARE RO 20 „VIOLENŢA DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX” FINANŢAT DE REGATUL NORVEGIEI PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014

– sesiune de informare –

Ministerul Justiţiei organizează în data de 14 februarie, cu începere de la ora 14.30, la sala de conferinţe Hila a Hotelui Minerva, situat în strada Gheorghe Manu 2-4, Sector 1, Bucuresti, o sesiune de informare în cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex" finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Sesiunea are drept obiectiv informarea celor interesaţi în cadrul apelului de proiecte lansat de Ministerul Justiţiei cu privire la ariile prioritare de finanţare, condiţiile de depunere a propunerilor de proiecte, aspecte privind eligibilitatea acestora, condiţiile financiare, procedura de evaluare şi selecţie etc., astfel cum sunt stabilite prin apelul de proiecte, ghidul aplicanţilor şi alte documente programatice.

Evenimentul va fi organizat de Ministerul Justiţiei, în calitate de Operator de Program, iar la acesta vor participa şi partenerii de Program desemnaţi de donori, respectiv Consiliul Europei şi Directoratul Poliţiei Norvegiene.

La eveniment sunt aşteptaţi să participe, în limita locurilor disponibile, reprezentanţi ai potenţialilor solicitanţi şi parteneri eligibili, respectiv ai instituţiilor publice din România cu atribuţii în domeniu, ai organizaţiilor non-profit şi non-guvernamentale înfiinţate ca persoane juridice în România şi ai organizaţiilor interguvernamentale cu atribuţii în domeniu care activează în România.

Agenda evenimentul poate fi consultată aici.

Informaţii detaliate privind apelul de proiecte şi documentele necesare depunerii propunerilor de proiecte sunt disponibile pe pagina de internet dedicată programului, http://norwaygrants.just.ro, la secţiunea «Apeluri deschise».

Precizăm că nu vor fi decontate cheltuielile de participare.


LANSAREA PROGRAMELOR FINANȚATE ÎN CADRUL MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PENTRU CARE MINISTERUL JUSTIȚIEI ESTE OPERATOR DE PROGRAM

Ministerul Justiției organizează în data de 14 februarie 2014, la București, conferința de lansare a celor trei programe pe care le gestionează în calitate de Operator de Program, respectiv RO 20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex", RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" și RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare".

La conferință vor participa doamna dr. Simona-Maya Teodoroiu, Secretar de Stat în Ministerul Justiției din România, dl. Vidar Brein-Karlsen, Secretar de Stat în Ministerul Justiției și al Securității Publice din Norvegia, Excelența Sa Ambasadorul Regatului Norvegiei la București, dna. Tove Bruvik Westberg, oficiali ai Ministerului Fondurilor Europene și ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai Ambasadei Regatului Norvegiei la București, ai partenerilor donori de program - Directoratul Poliției Norvegiene, Consiliul Europei, Serviciile Corecționale Norvegiene, reprezentanți ai promotorilor de proiect precum și ai partenerilor de proiect.

Programul RO 20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex" are drept obiectiv reducerea fenomenului violenței domestice și sprijinirea victimelor traficului de persoane.

Programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" are drept obiectiv consolidarea capacității administrative a sistemelor penitenciar și de probațiune din România, precum și îmbunătățirea condițiilor de detenție si de executare a pedepselor neprivative de libertate.

Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare" are drept obiectiv dezvoltarea capacității instituțiilor din cadrul sistemului judiciar din România în contextul intrării în vigoare a noilor coduri juridice precum și îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție.

Informații detaliate privind proiectele ce vor fi finanțate în cadrul programelor se regăsesc la secțiunile dedicate (« Proiecte ») de pe pagina de internet http://norwaygrants.just.ro.

 


LANSARE CERERE DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE FINANŢARE RO 20 "VIOLENŢA DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX" FINANŢAT DE REGATUL NORVEGIEI PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014

Ministerul Justiţiei lansează în perioada 3 februarie – 16 aprilie 2014 un apel de proiecte în cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex" finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectele finanţate prin Program vor trebui să contribuie la obiectivul general al Programului, respectiv la reducerea violenţei domestice în România.

În cadrul Programului vor fi finanţate următoarele priorităţi:

  • Sprijinirea rețelei de unități1 în contextul Legii privind violența domestică";

  • Activităţi de conştientizare şi de sensibilizare a populaţiei;

  • Activități de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenței domestice.

Solicitanţii eligibili in cadrul Programului, astfel cum sunt descriși pe larg în Ghidul solicitanților, sunt:

  • Instituţii publice din România cu atribuţii în domeniu;

  • Organizaţii non-profit și/sau non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România;

  • Organizații interguvernamentale cu atribuții în domeniu care activează în România,

Valoarea grantului pe care îl poate primi promotorul diferă în funcție de prioritatea de finanțare și este cuprinsă între limita minimă de 170.000 Euro şi limita maximă de 500.000 Euro, la care se poate adăuga cofinanțarea beneficiarilor, in condițiile incluse în Ghidul solicitanților.

Data limita de depunere a proiectelor este 16 aprilie 2014, data poştei, sau 16 aprilie 2014, ora 17:00, in cazul depunerii personale sau prin servicii de curierat. Proiectele primite după această dată sunt neeligibile.

Depunerea proiectelor este posibilă pe toată durata cât apelul este deschis şi se face personal, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 sau prin poştă/curierat, la aceeaşi adresă.

Proiectele vor fi supuse procedurii de evaluare, în conformitate cu cerinţele stabilite prin Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi a celorlalte documente programatice disponibile pe pagina de internet dedicată programului, http://norwaygrants.just.ro.

 

1 Conform prevederilor din Legea nr. 217/2003, republicată, pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie