Înapoi

Apel Închis: Fondul pentru Relații Bilaterale programul RO 05 Eficiență energetică (Granturi SEE)

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de operator de program pentru Programul RO 05 - Eficiență Energetică, finanțat prin MF SEE 2009-2014, lansează apelul de propuneri pentru un buget total de 139,417 euro aferent Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO05 – Eficiență energetică.

Vor putea primi finanțare activități precum organizarea de conferințe, seminarii, vizite de studiu, workshop-uri, cursuri, training-uri și alte acțiuni similare, care să contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin cooperare și transferul de cunoștințe între beneficiari și parteneri eligibili din România și statele donatoare în domeniul eficienței energetice și în conformitate cu obiectivele programului.

Beneficiarii și partenerii eligibili sunt:

  • Instituții publice,

  • Autorități publice centrale sau locale,

  • Organizații interguvernamentale,

  • Agenții guvernamentale,

  • Instituții de învățământ superior și institute de cercetare,

  • Organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, sindicate, patronate care activează în domeniul eficienței energetice (cu condiția de a fi derulat această activitate timp de cel puțin un an fiscal integral).

Instituțiile pot fi înregistrate în România sau statele donatoare și e necesar să fie relevante pentru domeniul eficienței energetice.

Potențialii beneficiari pot depune propuneri între 15 noiembrie 2016 și 28 februarie 2017 sau până la epuizarea fondurilor, iar perioada de implementare a acțiunilor finanțate este până la 31 octombrie 2017.

Ghidul Aplicantului este disponibil pe site-ul dedicat Fondurilor SEE și Norvegiene, www.eeagrants.ro.

E-mail pentru informații suplimentare și transmiterea aplicațiilor (on line): bilateral.relations@fonduri-ue.ro

Adresa pentru transmiterea aplicațiilor pe format de hârtie:

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generala Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile

Punctul Național de Contact

Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, sector 1, București

Fax: 0372 838 502

 

Documente relevante:

Ghidul aplicantului – Fondul pentru Relatii Bilaterale RO 05

Aplicația de finanțare - Fondul pentru Relatii Bilaterale RO 05

Anexe - Fondul pentru Relatii Bilaterale RO 05