Înapoi

Apel Închis

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, anunță extinderea perioadei de depunere de aplicatii pentru apelul II în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național.

În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din Statele Donatoare, alte state beneficiare și România.

Data limită de depunere a aplicațiilor este 31 decembrie 2015 sau până la epuizarea fondurilor. Termenul limită pentru implementarea proiectelor/acțiunilor: 30 iunie 2016. Cererile de finanţare depuse vor fi evaluate în mod continuu, în ordinea înregistrării lor, până ce întreaga alocare financiară va fi epuizată.

Documentele relevante sunt atasate.

În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din Statele Donatoare, alte state beneficiare și România.

Activitățile eligibile ce pot fi finanțate sunt: organizarea de conferințe și seminarii pe teme de interes comun, cooperare tehnică și schimb de experți, formarea pe termen scurt, vizite de studiu, elaborarea de rapoarte și studii, etc., iar rata de finanțare este de 100%.

 

Domeniile de interes pentru care se poate aplica sunt:

 • Justiție și Afaceri Interne;

 • Sănătate;

 • Cooperare Culturală;

 • Mediu;

 • Copii și tineri în situații de risc;

 • Alte priorități generale și orizontale.

 

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului sunt următoarele categorii de entități:

 • Punctul Național de Contact și alte instituții naționale care joacă un rol important în stabilirea/implementarea unui anumit program inclus în Memorandumurile de Înțelegere;

 • Operatorii de program și partenerii de program din cadrul programelor finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014;

 • Promotorii de proiect și partenerii de proiect din cadrul proiectelor finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014;

 • Ambasadele statelor donatoare în Romania și ambasadele României în statele donatoare;

 • Instituții publice, autorități publice naționale sau internaționale, autorități publice locale, sau regionale;

 • Organizații interguvernamentale;

 • Agenții guvernamentale;

 • Instituții de învățământ și institute de cercetare;

 • Organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, sindicate, patronate care activează în sfera ariilor prioritare enunțate anterior (pentru Măsura II, sunt eligibili aplicanții din această categorie cu condiția să fi derulat această activitate  timp de cel puțin un an fiscal integral).

 

Bugetul total al prezentului apel este 736.000 Euro, împărțit astfel:

 • Măsura I - Sprijin pentru deplasări: 100.000 Euro

 • Măsura II - Arii Prioritare: 636.000 Euro

 

E-mail pentru informații suplimentare și transmiterea aplicațiilor (on line): bilateral.relations@fonduri-ue.ro 

 

Adresa pentru transmiterea aplicațiilor pe format de hârtie:

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generala Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile

Punctul Național de Contact

Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, sector 1, București

Fax: 0372 838 502