Înapoi

Apel Închis: Fondul pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, anunță lansarea Apelului III în cadrul Fondul Bilateral la Nivel Național aferent Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național .

În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din Statele Donatoare, alte state beneficiare și România.

Activitățile eligibile ce pot fi finanțate sunt: organizarea de conferințe și seminarii pe teme de interes comun, cooperare tehnică și schimb de experți, formarea pe termen scurt, vizite de studiu, elaborarea de rapoarte și studii, etc., iar rata de finanțare este de 100%.

Data lansării apelului este 25 martie 2016, iar data limită de depunere a aplicațiilor este 30 iunie 2016 sau până la epuizarea fondurilor. Termenul limită pentru implementarea proiectelor/acțiunilor: 31 decembrie 2016. Cererile de finanţare depuse vor fi evaluate în mod continuu, în ordinea înregistrării lor, până ce întreaga alocare financiară va fi epuizată.

E-mail pentru informații suplimentare și transmiterea aplicațiilor (on line): bilateral.relations@fonduri-ue.ro

Adresa pentru transmiterea aplicațiilor pe format de hârtie:

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generala Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile

Punctul Național de Contact

Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, sector 1, București

Fax: 0372 838 502

 

Documente relevante:

Ghidul aplicantului RO01

Aplicația de finanțare RO01

Anexe RO01