Înapoi

Capacitatea de răspuns la o potențială urgenţă nucleară în România, testată printr-un proiect cu finanțare norvegiană

În perioada 4-6 octombrie, în cadrul exercițiului Valahia 2016, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a  testat capacitatea de răspuns la o potențială urgenţă nucleară a organizaţiilor cu responsabilități în domeniu. Exercițiul face parte dintr-un proiect de aprox. 4 mil. euro, cu finanțare din Granturile Norvegiene, pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România.

În cadrul acțiunii a fost simulată o situaţie de urgenţă nucleară la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, pentru a testa integrarea în Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, responsabilităţile și capacitatea de răspuns a organizaţiilor participante (CNCAN, SNN, MAI, Ministerul Sănătăţii, MApN, MADR, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, Spitalul de Urgenţă Bucureşti, Primăria Cernavodă, Prefectura Constanţa şi Centrul Operaţional de Comandă al Guvernului).

 Toate autoritățile implicate în răspunsul la urgență au acționat conform obiectivelor, criteriile privind mobilizarea și activarea centrelor de răspuns au fost îndeplinite, iar unitățile mobile de primire, evacuare și decontaminare au fost funcționale la momentul necesar. De asemenea, au fost identificate ariile care necesită îmbunătățiri, cum ar fi, coordonarea intervenției la nivel național prin comunicarea mai bună între autoritățile centrale și locale, precum și cu cele din teren și suplimentarea atât a personalului specializat cât și a resurselor materiale necesare intervenției.

Proiectul, finanțat în cadrul programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene, este realizat cu sprijinul Autorității Norvegiene pentru Radioprotecție (NRPA) și Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA).

Informații suplimentare: www.cncan.ro