Înapoi

Cerere de aplicatii pentru Programul RO18 31 octombrie 2014

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea apelului de proiecte/acțiuni în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene.

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, de întărire a capacității administrative și dezvoltare a resurselor umane în instituțiile publice și autoritățile locale și regionale din România prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie să faciliteze schimbul și transferul de cunoștințe, experiențe, tehnici, bune practici între entități similare din România și Norvegia și să vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între cele două țări.

În acest scop, următoarele tipuri de activități sunt considerate eligibile:

  • Participarea la evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
  • Organizarea de evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar.

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului sunt următoarele categorii de entități înregistrate în România sau Norvegia:

  • autorități administrative centrale sau autonome;
  • autorități administrative locale sau regionale;
  • agenții guvernamentale.

Bugetul apelului este 175.765 Euro.

Data lansării apelului este 11 aprilie 2014, iar data limită de depunere a aplicațiilor este 31 octombrie 2014 sau până la epuizarea fondurilor. Termenul limită pentru implementarea proiectelor/acțiunilor: 30 iunie 2016. Cererile de finanţare depuse vor fi evaluate în mod continuu, în ordinea înregistrării lor, până ce întreaga alocare financiară va fi epuizată.

 

Documentele relevante:

Ghidul Solicitantului

Anexa 1 - Aplicația de finanțare

Anexa 2 - Contract de finanțare

Anexa 3 - Cerere de plată

Anexa 4 - Raport de implementare

Anexa 5 - Documente suport

Anexa 6 - Lista de indicatori

Anexa 7 - Declarație eligibilitate

Anexa 8 - Declarație evitarea dublei finanțări

Anexa 9 - Grilă de evaluare

Anexa 10 - Acord de parteneriat

Anexa 11 - Formular de identificare financiară

Erată

Clarificare 

Clarificare 2