Înapoi

Conferința de lansare a proiectului "Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrare UE - LAKI II", finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

Luni, 28 aprilie 2014, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în calitate de Promotor de Proiect, a organizat la București, conferința de lansare a proiectului „Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrare UE (LAKI II)"  finanțat în cadrul Granturilor SEE 2009-2014 prin programul RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare și control integrat".

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei Regatului Norvegiei la București, instituțiilor partenere de proiect din partea Statelor Donatoare Norvegia și Islanda și ai altor instituții publice.

Proiectul, cu o valoare totală de 9.047.000 euro, are obiectivul general de creștere a capacității ANCPI pentru punerea în aplicare a Directivei UE privind armonizarea și schimbul de informații geografice pe plan intern și internațional și va fi implementat în parteneriat cu Autoritatea Norvegiană de Cartare și „Registers" din Islanda.

Astfel, principalele activități ale proiectului includ realizarea unui model detaliat al terenului prin scanare LIDAR, hărți noi și ortofotoplanuri pentru aproximativ 50.000 kmp din suprafața României, dezvoltarea unei baze de date complete necesară accesului eficient la informații pentru zone specifice, asigurarea echipamentelor necesare pentru stocarea în condiții de siguranță și distribuirea eficientă a datelor geografice și consolidarea capacității ANCPI, transfer de cunoștințe și pregătire a personalului în vederea producerii și gestionării informațiilor geografice specifice.

Mai multe informaţii referitoare la proiect vor fi publicate pe adresa www.ancpi.ro.