Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Conferința finala a proiectului “Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare”

Marți, 21 iunie 2016, la București, a avut loc conferinţa finală a proiectului "Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare", finanțat in cadrul programului RO23 - "Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate", gestionat de Ministerul Justiției in calitate de Operator de Program.

Cu un buget de peste 645.000 de euro și finanţat din granturile norvegiene, proiectul a fost lansat  în luna aprilie 2014 și a beneficiat de un parteneriat de excepție, prin participarea activă a experților din cadrul Academiei pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene– KRUS şi Centrului de Formare și Specializare pentru Ofiţerii din Administrația Naționala a Penitenciarelor – Arad.

Cu ocazia evenimentului au fost prezentate obiectivele, activitățile implementate, impactul proiectului dar și rezultatele acestuia, cele mai importante dintre acestea fiind:

  • reamenajarea/reabilitarea și dotarea corespunzătoare a spatiilor educaționale (cu mobilier, echipament informatic, etc.), precum și a celor de cazare (cu mobilier, dotarea cu grupuri sanitare proprii, etc.) din cadrul Centrului de Formare și Specializare pentru Ofiţerii Administrației Naționale a Penitenciarelor de la Arad;
  • cu sprijinul și expertiza partenerului norvegian implicat în derularea proiectului precum și cu aportul experților români implicați s-au dezvoltat: Strategia de resurse umane a sistemului penitenciar românesc 2015-2018, Instrumentul de Analiză a Nevoilor de Training și a Ghidului de aplicare, 8 curricule pentru training iniţial şi a 3 curricule de formare continuă pentru personalul de penitenciar, un ghid al carierei pentru personal, programe de mentorat şi coaching,  adaptarea cursurilor (module) la platforma de e-learning;
  • organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de penitenciar, în domeniile drepturile omului, radicalizarea în penitenciare, regulile CPT, public speaking și evaluator de competențe profesionale, de care au beneficiat până în prezent 180 de ofițeri.

Conferința s-a derulat in prezenta reprezentanților Agenției Naționale a Penitenciarelor in calitate de Promotor de Proiect, ai Partenerilor de Proiect, precum și ai Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Punct Național de Contact.