Înapoi

Copiii aflaţi în situaţii de risc social pot fi ajutaţi prin Programul CORAI

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a organizat, în data de 18 februarie 2014, Seminarul Informativ adresat Regiunilor Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia, acţiune destinată creşterii gradului de informare privind liniile de finanţare lansate în luna decembrie 2013 prin intermediul Programului RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI).

Evenimentul a reunit, în sala "I.L Caragiale" a Hotelului Ramada Majestic din Capitală, peste 100 de reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia.

În cadrul întâlnirii, FRDS a adus o serie de clarificări în privinţa condiţiilor de accesare a fondurilor disponibile prin intermediul celor trei apeluri de proiecte deschise în cadrul Programului CORAI. La solicitarea participanţilor, clarificările pe marginea apelului Local au vizat în principal eligibilitatea Promotorilor de Proiect, a partenerilor şi a comunităţilor de romi vizate prin proiect, tipurile de activităţi şi costuri eligibile, modul de constituire a grupului de iniţiativă şi modalitatea de documentare a apartenenţei beneficiarilor la etnia romilor, în timp ce în privinţa apelurilor Sinergii pentru viitor, clarificările au vizat aspecte legate în principal de modul de justificare a experienţei relevante a Promotorului de Proiect şi a partenerilor, de modalităţile de plată a membrilor echipei de proiect, de eligibilitatea cheltuielilor şi a taxei pe valoare adăugată (TVA), de procedura de alocare/ rambursare a fondurilor pentru proiecte, de importanţa parteneriatului cu entităţi din statele Donatoare etc.

Programul CORAI are ca obiectiv principal îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), contribuind, în acest fel, la reducerea inegalităţilor sociale şi economice care separă aceste grupuri defavorizate de restul  societăţii. Programul are o valoare totală de 31.764.706 Euro şi este finanţat prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014.

În cadrul Programului au fost lansate până acum trei apeluri de propuneri de proiecte: apelul Local, adresat copiilor şi tinerilor în situaţii de risc care trăiesc în comunităţi cu populaţie de romi numeric relevantă ce se confruntă cu probleme economice şi sociale, respectiv apelurile Sinergii pentru viitor, unul adresat copiilor, celalalt tinerilor la risc, apeluri care au în vedere proiecte de mai mare anvergură, dezvoltate la nivel municipal, judeţean, regional sau naţional, orientate să rezolve probleme sistemice, pentru un număr mare de beneficiari, inclusiv romi, care trăiesc într-un mediu multicultural, sunt confruntaţi cu marginalizarea şi, uneori, cu discriminarea.

Detalii specifice despre apeluri se regăsesc în cuprinsul documentelor specifice (Conţinutul Apelului, Ghidul solicitantului etc.) disponibile la www.frds.ro, pagina dedicată Granturilor SEE.