Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 26-27 septembrie a.c., au fost organizate o serie de evenimente ce au marcat finalizarea implementării activităţilor proiectului „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla", derulat de Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Penitenciarul Bredtveit din Norvegia şi Penitenciarul Gherla.

Astfel, în data de 26.09.2016, a fost organizată o vizită a centrului terapeutic pentru femei - Lotus, situat în incinta Penitenciarului Gherla, la care au participat doamna Raluca Prună, Ministrul Justiției din România, Excelența Sa doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasador al Regatului Norvegiei în România, reprezentanţi ai ambasadei, ai partenerilor din proiect, reprezentanţi ai Ministerului justiţiei - Operator de program şi ai Ministerului Fondurilor Europene – Punctul Naţional de Contact, reprezentanţi ai altor penitenciare din ţară.

Proiectul, finanţat prin Granturile Norvegiene 2009-2014, cu un buget de 1.232.437 euro, s-a derulat în perioada aprilie 2014 – decembrie 2016 şi a avut ca activităţi principale înființarea Centrului Terapeutic prin reabilitarea și dotarea unei clădiri din incinta Penitenciarului Gherla, dezvoltarea unor protocoale clinice şi a unui program de dezvoltare personală utilizate în sistemul penitenciar ce au în custodie femei, includerea unui număr de 110 femei private de libertate (inclusiv de etnie romă) în aceste program, instruirea personalului (psihologi, asistenţi sociali, gardieni, etc.).

Funcționarea Centrului Terapeutic pentru Femei Gherla are ca scop acordarea de asistență specifică  persoanelor private de libertate, în vederea învățării și exersării de noi abilităţi și responsabilități sociale, a implicării și participării fiecărei deținute custodiate în propriul proces de reabilitare. Acesta funcționează într-o unitate ultramodernă, cu o capacitate de 60 de locuri și spații adecvate pentru desfășurarea activităților terapeutice, construită și gândită după modelul norvegian.

În cadrul conferinţei finale, organizate în data de 27.09.2016, a fost   evaluat modul de îndeplinire a obiectivelor şi au fost promovate rezultatele proiectului.

Reprezentanții promotorului de proiect şi ai partenerilor norvegieni, precum și experţii universitari implicați, au trecut în revistă efectele pozitive generate de implementarea acestui proiect:

  • consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi România, ca urmare a experienţei norvegiene, a transferului de cunoștințe şi bune practici în ceea ce priveşte procesul de recuperare psihosocială a femeilor private de libertate;
  • diseminarea protocolaleor clinice realizate în proiect către unităţi penitenciare care custodiază femei dar nu au fost implicate în implementarea activităţilor;
  • promovarea incluziunii sociale şi a principiului egalităţii de şanse la nivelul sistemului penitenciar românesc şi îmbunătăţirea perioadei de detenţie şi a vieţii socio-profesionale după eliberare.

Mai multe detalii privind acest proiect sunt disponibile la adresa:

http://norwaygrants.anp.gov.ro/despre-proiect-gherla