Înapoi

LANSAREA PROGRAMELOR FINANȚATE ÎN CADRUL MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 PENTRU CARE MINISTERUL JUSTIȚIEI ESTE OPERATOR DE PROGRAM

Ministerul Justiției organizează în data de 14 februarie 2014, la București, conferința de lansare a celor trei programe pe care le gestionează în calitate de Operator de Program, respectiv RO 20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex", RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" și RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare".

La conferință vor participa doamna dr. Simona-Maya Teodoroiu, Secretar de Stat în Ministerul Justiției din România, dl. Vidar Brein-Karlsen, Secretar de Stat în Ministerul Justiției și al Securității Publice din Norvegia, Excelența Sa Ambasadorul Regatului Norvegiei la București, dna. Tove Bruvik Westberg, oficiali ai Ministerului Fondurilor Europene și ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai Ambasadei Regatului Norvegiei la București, ai partenerilor donori de program - Directoratul Poliției Norvegiene, Consiliul Europei, Serviciile Corecționale Norvegiene, reprezentanți ai promotorilor de proiect precum și ai partenerilor de proiect.

Programul RO 20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex" are drept obiectiv reducerea fenomenului violenței domestice și sprijinirea victimelor traficului de persoane.

Programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" are drept obiectiv consolidarea capacității administrative a sistemelor penitenciar și de probațiune din România, precum și îmbunătățirea condițiilor de detenție si de executare a pedepselor neprivative de libertate.

Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare" are drept obiectiv dezvoltarea capacității instituțiilor din cadrul sistemului judiciar din România în contextul intrării în vigoare a noilor coduri juridice precum și îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție.

Informații detaliate privind proiectele ce vor fi finanțate în cadrul programelor se regăsesc la secțiunile dedicate (« Proiecte ») de pe pagina de internet http://norwaygrants.just.ro.