Înapoi

Lansarea proiectului "Creşterea integrităţii în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii"

 In prezenta Excelenţei sale doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasador al Regatului Norvegiei în România, reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Operator de program, ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de Promotor de proiect, reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului - Cancelaria Primului Ministru şi ai Adminstraţiei Fiscale din Norvegia, în calitate de Parteneri a fost lansat proiectul „Creşterea integrităţii în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii".

Proiectul este finanțat prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului RO18 - Întărirea capacității și cooperare instituțională.

Bugetul total al acestuia se ridica la 2.373.365 Euro, din care grant - 2.017.360,25 Euro, respectiv cofinantare naţională, 356.004,75 Euro, si are drept obiective principale:

  • întărirea capacității Direcției Generale de Integritate a carei activitate consta in prevenirea şi combaterea actelor de corupţie și asigurării integrităţii profesionale a funcționarilor și structurilor ANAF.

  • dezvoltarea relațiilor româno-norvegiene, prin schimb de experienta si modele de bune practici in prevenirea coruptiei in sistemul fiscal.

Elemente de context

Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene.

Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

  • Alocare totală pentru România: 306 meuro

  • 22 de programe aprobate, în urmatoarele domenii: cultura, sănătate publică, educatie, justitie si afaceri interne, sprijin pentru ONG-uri, copii și tineri în situații de risc combaterea sărăciei.

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.