Înapoi

Lansarea proiectului "Dezvoltarea capacitaţii instituţionale de gestionare a conflictelor colective de munca" finanţat din Granturi SEE si Norvegiene 2009-2014

Lansarea proiectului „Dezvoltarea capacitații instituționale de gestionare a conflictelor colective de munca" finanțat din  Granturi SEE si Norvegiene 2009-2014

Astăzi, 20 mai a.c., a avut loc la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice lansarea proiectului „Dezvoltarea capacitații instituționale de gestionare a conflictelor colective de munca" in prezenta reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei Norvegiei si cei ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, Direcția Dialog Social. 
Proiectul din cadrul Programului RO 01 - Asistenta Tehnica se derulează in perioada 26 martie – 31 octombrie 2015, având o valoare totala eligibila de 380.870,5 LEI cu o finanțare in procent de 100% din Fondul Bilateral la Nivel National in cadrul Granturilor SEE si Norvegiene 2009-2014, gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.
Prin implementarea acestui proiect se vor forma 27 de specialiști in medierea conflictelor colective de munca, ce vor constitui nucleul Corpului de mediatori ai conflictelor colective de munca (prevăzut de Legea nr.62/2011 – Legea Dialogului Social) din cadrul Oficiului de Mediere si Arbitraj de pe langa Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, in parteneriat cu Instituția Mediatorul National din Norvegia si cu Fundația pentru Cercetări FAFO din Norvegia.
Acest proiect propune activitati care se încadrează in preocuparea MMFPSPV pentru consolidarea cooperării cu organizațiile inter-guvernamentale, cum ar fi instituțiile nordice, instituțiile Nordic-baltice si cu instituțiile regionale si are ca obiective secundare următoarele:

  • Cunoașterea bunelor practici in domeniul medierii din Norvegia si imbunatatirea calitatii serviciilor de gestionare eficienta si calificata a conflictelor colective de munca din Romania, prin specializarea in domeniul medierii conflictelor colective de munca;
  • Elaborarea curriculei cursului privind medierea conflictelor colective de munca;
  • Curs formare cu tema: monitorizarea si medierea conflictelor colective de munca, modul de comunicare cu partile si facilitarea medierii in Norvegia, precum si pe tehnicile specifice de mediere.