Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Ordin privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Ministerul Fondurilor Europene a emis ordinul privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016).

Ordinul reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român. Raționamentul care a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit căruia entitățile private care derulează achiziții în cadrul proiectelor trebuie să beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relațiilor comerciale.

Ordinul MFE nr. 1284/2016 este în vigoare începând cu data de 12 august 2016, fiind disponibil pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, la secțiunea Transparență -> Legislație -> Legislație națională -> Achiziții (link: http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-nationala#achiziții) și pe pagina Punctului Național de contact la secțiunea Documente Relevante -> Legislație -> Legislație națională -> Achiziții (link: http://www.eeagrants.ro/legislatie).