Înapoi

PROGRAMUL DE FINANŢARE RO 20 „VIOLENŢA DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX” FINANŢAT DE REGATUL NORVEGIEI PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014

– sesiune de informare –

Ministerul Justiţiei organizează în data de 14 februarie, cu începere de la ora 14.30, la sala de conferinţe Hila a Hotelui Minerva, situat în strada Gheorghe Manu 2-4, Sector 1, Bucuresti, o sesiune de informare în cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex" finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Sesiunea are drept obiectiv informarea celor interesaţi în cadrul apelului de proiecte lansat de Ministerul Justiţiei cu privire la ariile prioritare de finanţare, condiţiile de depunere a propunerilor de proiecte, aspecte privind eligibilitatea acestora, condiţiile financiare, procedura de evaluare şi selecţie etc., astfel cum sunt stabilite prin apelul de proiecte, ghidul aplicanţilor şi alte documente programatice.

Evenimentul va fi organizat de Ministerul Justiţiei, în calitate de Operator de Program, iar la acesta vor participa şi partenerii de Program desemnaţi de donori, respectiv Consiliul Europei şi Directoratul Poliţiei Norvegiene.

La eveniment sunt aşteptaţi să participe, în limita locurilor disponibile, reprezentanţi ai potenţialilor solicitanţi şi parteneri eligibili, respectiv ai instituţiilor publice din România cu atribuţii în domeniu, ai organizaţiilor non-profit şi non-guvernamentale înfiinţate ca persoane juridice în România şi ai organizaţiilor interguvernamentale cu atribuţii în domeniu care activează în România.

Agenda evenimentul poate fi consultată aici.

Informaţii detaliate privind apelul de proiecte şi documentele necesare depunerii propunerilor de proiecte sunt disponibile pe pagina de internet dedicată programului, http://norwaygrants.just.ro, la secţiunea «Apeluri deschise».

Precizăm că nu vor fi decontate cheltuielile de participare.