Înapoi

Reuniunea de consultare pe problematica roma în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact pentru Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014, a organizat în data de 17 iunie a.c o nouă sesiune de consultare publică pe problematica roma. La invitația PNC, la eveniment au participat reprezentanți ai ONG-urilor relevante pentru problematica roma, ai instituțiilor și entităților care gestionează programe SEE&Norvegiene, ai statelor donatoare, Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles și ai Ambasadei Norvegiei la București.

În prima parte a reuniunii, reprezentanții PNC și ai instituțiilor cu rol de operator de program au prezentat modalitățile concrete de finanțare a proiectelor dedicate îmbunătățirii situației populației roma în cadrul programelor SEE și Norvegiene 2009-2014 precum și rezultatele înregistrate până la această dată pe apelurile de proiecte lansate. De asemenea, Oficiul Mecanismului Financiar a facut o scurta prezentare a noului program RO 25- Combaterea Sărăciei a carui alocare de 20 Meuro este dedicată proiectelor pe acest domeniu.  Cea de-a doua parte a seminarului a fost consacrată dezbaterilor privind modalitățile de creștere a impactului fondurilor și atingere a obiectivelor propuse.

Dintre concluziile reuniunii amintim depășirea în termeni de alocare a țintei de 10% asumata de România pe actuala perioadă de programare și necesitatea ca sesiunile de consultare publică să fie organizate în mod constant pe toată durata de implementare a proiectelor. Mai mult, pentru următorul cadru de programare a granturilor SEE&norvegiene, trebuie luate în considerare și alte modalități de susținere a populației de etnie roma cum ar fi investiții directe, asistență tehnică pentru intarirea capacitatii ONG-urile de roma, implementarea mai flexibilă șamd.