Înapoi

Selectarea unui reprezentant al ONG-urilor din domeniul protecției mediului, pentru participarea ca membru în Comitetul de Monitorizare pentru MF SEE

Publicat in  07-06-2013

Pentru urmărirea și sprijinirea implementării Mecanismului Finanicar SEE 2009-2014 (MF SEE) s-a constituit un Comitet de monitorizare compus din reprezentanți ai ministerelor și autorităților relevante, ai societății civile și partenerilor sociali. 
În acest context, Direcția SEE din Ministerul Fondurilor Europene a demarat procedura de stabilire a acestui comitet, în conformitate cu principiul parteneriatului. Prin Ordinul de Ministru nr.650/2012 sunt nominalizate instituțiile member, inclusiv un ONG cu activitate în domeniul protecției mediului. În conformitate cu prevederile art.4.4 din Regulamentul de implementare al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Comitetul de Monitorizare are următoarele atribuții:
• Revizuiește periodic progresul realizat pentru atingerea rezultatelor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, pe baza documentelor transmise de Punctul Național de Contact și de Operatorii de Program;
• Analizează rezultatele implementării în special atingerea rezultatelor pe termen scurt, căt și progresul către atingerea obiectivelor stabilite prin programe și evaluarea acestora;
• Pregătește o opinie asupra Raportului Strategic (Raport ce se transmite anual Comitetului 
Mecanismului Financiar;
• Propune Punctului Național de Contact orice revizuire sau examinare a cadrului de implementare din Anexa B a Memorandum-ului de Înțelegere pentru a facilita atingerea obiectivelor Mecanismului.
Precizăm că membrii Comitetului de Monitorizare nu sunt retribuiți pentru activitatea prestată în cadrul Comitetului de Monitorizare. 

Selecția reprezentantului ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor:
Reprezentatul ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor, trebuie să fie o persoană angajată în cadrul unei ONG/asociații/fundații reprezentative pentru sectorul de protectie a mediului. Modalitatea de nominalizare a reprezentantului ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor este responsabilitatea ONG-urilor/asociațiilor/fundațiilor interesate.
Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită scrisorile de intenţie privind participarea ca membru în Comitetul de monitorizare, însoţite de documentele menţionate în fișierul atașat, până la data de 20 iunie a.c. (data înregistrării la secretariatul MFE), ora 16.00, la următoarea adresă:
Ministerul Fondurilor Europene –Direcția SEE, Bdv. Mircea Vodă nr. 44 corp B , camera 65 , sector 3 , 030669 București.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 3025208, fax. 021 3268730 sau e-mail , persoană de contact Virginia Ciocoiu (virginia.ciocoiu@fonduri-ue.ro).

Criteriile de selecție a organizației și a reprezentantului desemnat ca membru în Comitetul de monitorizare, precum și informații suplimentare sunt prezentate în documentul de mai jos: