Înapoi

Seminarul de consultare publică pe problematica rroma în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014

Ministerul Fondurilor Europene, Punct Național de Contact pentru Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014, a organizat în data de 18 martie a.c seminarul de consultare publică pe problematica rroma. La invitația PNC, la eveniment au participat reprezentanți ai ONG-urilor relevante pentru problematica rroma, ai instituțiilor și entităților care gestionează programe SEE&Norvegiene și ai Ambasadei Norvegiei la București.

În prima parte a reuniunii, reprezentanții instituțiilor cu rol de operator de program au prezentat modalitățile concrete de finanțare a proiectelor dedicate îmbunătățirii situației populației rroma în cadrul programelor SEE și Norvegiene 2009-2014. Cea de-a doua parte a seminarului a fost consacrată dezbaterilor privind modalitățile de creștere a impactului fondurilor și atingerea obiectivelor propuse.

Elemente de context:

În data de 21 martie 2012, au fost semnate Memorandumurile de Înțelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 prin care România beneficiază de o alocare financiară de 305,95 mil. Euro.

Potrivit prevederilor acestor documente, pentru obiectivul îmbunătățirea situației populației de etnie rroma au fost alocate fonduri de aproximativ 10% din valoarea grantului pe următoarele programe: RO09 - Fonduri pentru organizaţiile neguvernamentale, RO10 - Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, RO11 - Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, RO12 - Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, RO13 - Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, RO14 - Cercetare în sectoarele prioritare, RO15 - Burse, RO19 - Iniţiative în sănătatea publică, RO20 - Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex, RO21 - Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante, RO23 - Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate și RO24 - Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare.