Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Sistemul de sănătate publică, protejarea patrimoniului cultural, educația și reducerea sărăciei, prioritare pentru România în obținerea de asistență nerambursabilă prin mecanismele financiare SEE și Norvegian pentru perioada 2014-2021

Guvernul a stabilit in data de 2 iunie a.c., prin memorandum, elementele de ordin institutional și programatic pentru inițierea negocierilor tehnice cu statele donatoare, având în vedere anunțul statelor donatoare că România se va număra printre primele țări beneficiare cu care vor începe negocierile. Cele două mecanisme vor fi gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, prin Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile (DGMIFN), căreia îi revine și mandatul tehnic de negociere.

Negocierile României pentru viitoarele programe de asistență nerambursabilă aferente Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European (SEE) și Norvegian pentru perioada 2014-2021 vor viza cu prioritate sistemul de sănătate publică, protejarea patrimoniului cultural, cercetare, educaţie, copii și tineri în situații de risc, și pentru reducerea/combaterea sărăciei, justitie si afaceri interne etc. – in conformitate cu Acordurile semnate de UE cu statele donatoare in 3.05.2016. România urmează să beneficieze de o alocare de aproximativ 502 milioane euro, din care 227 milioane euro prin Mecanismul financiar Norvegian și 275,2 milioane euro prin Mecanismul SEE.

Domeniile de finanţare sunt aceleași în cadrul celor două mecanisme financiare și nu diferite ca până acum, ceea ce va permite concentrarea finanțării pe domeniile prioritare identificate și eficientizarea implementării. De asemenea, în acord cu statele donatoare s-a stabilit ca începând cu 2014 perioada de programare să fie de 7 ani, similar perioadelor de programare aferente fondurilor europene structurale și de investiţii.