Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural"

Obiectivul general al Programului

Protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Obiective specifice

 • protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România;

 • dezvoltarea orașelor și regiunilor prin creșterea atractivității turistice și investiționale a acestora, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;

 • conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea susținerii identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome

Valoare program

Valoarea totală a programului este de €16.470.588, din care €14.000.000 reprezintă contribuția financiară acordată prin Mecanismul Financiar SEE și €2.470.588 reprezintă cofinanțarea asigurată de la bugetul național.

Partener de program - Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural


 

Rezultate asteptate

 1. Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural

 • restaurarea, conservarea și punerea în valoare a construcțiilor - monument istoric;

 • restaurarea/conservarea bunurilor culturale mobile;

 • digitizarea arhivelor, cataloagelor, inventarelor și obiectelor de patrimoniu și crearea de baze de date;

 • crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale.

 

 1. Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural

 • crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural;

 • protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;

 • facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităților culturale și etnice pentru publicul larg.

Licitații de proiecte:

Licitații de Proiecte Mari – O licitație de proiecte

Schema de Granturi Mici – O licitație de proiecte

Fondul pentru Relații Bilaterale –Cerere de activități de parteneriat

 

Proiect predefinit – „Patrimoniu deschis. Creşterea accesibilităţii publicului la valorile multi-etnice din patrimoniul Muzeului ASTRA"

Inițiatorul proiectului: Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu

Partenerul proiectului: Muzeul South Trondelag (MiST), Trondheim, Norvegia

Valoare maximă eligibilă a proiectului: €3.500.054

Rezultate așteptate: „Restaurarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural" și „Facilitarea accesului la patrimoniul cultural a publicului"

Activități ale proiectului:

• crearea unui nou muzeu interior (Muzeul Civilizației Transilvane) și facilitarea accesului la muzeul în aer liber;

• restaurarea și reconstrucția unei gospodării rome;

• derulrea unui program cultural complex de divertisment și educație cu accent pe includerea minorităților;

• conservarea a cel puțin 2.000 de bunuri culturale mobile;

• dezvoltarea unei expoziții interioare permanente privind patrimoniul mobil și imobil al minorităților și a două expoziții temporare, din care una în Norvegia;

• documentarea cu privire la istoria culturală și schimb de experiență și bune practici cu Muzeul South Trondelag din Trondheim, Norvegia.

 

Site-ul de program : www.fonduri-patrimoniu.ro

Persoană de contact: Nicoleta Cambei - responsabil comunicare

Tel/Fax: 021/222.84.79; 021/224.45.12

Email: office@fonduri-patrimoniu.ro

Facebook: https://www.facebook.com/fonduripatrimoniu