Cooperare Schengen Cooperare Schengen

Ministerul Afacerilor Interne are rol de Operator de Program pentru domeniul de finanţare "Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante".

Obiectivul general al Programului îl reprezintă creşterea securităţii cetăţenilor printr-o cooperare mai eficientă între autoritățile de aplicare a legii din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de ființe umane.

Obiective specifice:

 • întărirea cooperării dintre autorităţile de aplicare a legii din România şi Norvegia,

 • dezvoltarea schimbului reciproc de informaţii şi bune practici, prin organizarea de misiuni şi sesiuni de pregătire comune,

 • dobândirea de cunoştinţe comune privind specificul comportamentului infracţional şi punerea la punct a unor metode eficiente pentru combaterea criminalităţii,

 • scăderea numărului infracţiunilor comise de cetăţeni români în spaţiul european,

 • diminuarea infracţionalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate, destructurarea rețelelor criminale şi eficientizarea luptei împotriva grupurilor infracţionale itinerante,

 • reducerea traficului de persoane, a tratamentelor degradante şi exploatării (inclusiv sexuale), a cerşetoriei, prostituţiei şi a infracţionalităţii transnaţionale în care sunt implicaţi cetăţeni români.

Finanţarea programului se asigură printr-un parteneriat încheiat între Regatul Norvegiei, în calitate de stat donator (85% din valoarea programului) şi România, care asigură cofinanţarea (15%).

Bugetul total al programului: 6,235,294 EURO din care:

 • 5,300,000  (85%) finanţat din Mecanismul Financiar Norvegian

 • 935,294  (15%) cofinanţare naţională

Pentru atingerea obiectivului general al Programului se vor implementa 6 proiecte predefinite:

1. "Consolidarea cooperării poliţieneşti dintre Norvegia şi România, pentru combaterea grupurilor infracţionale itinerante şi traficul de fiinţe umane"

Rezultate aşteptate:

 • Sprijinirea cooperării operative prin detaşarea ofițerilor de poliție români în Norvegia;

 • Consolidarea metodelor de investigaţie şi verificare a informaţiilor şi transferarea cunoştinţelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Crimei Organizate și Direcția de Investigații Criminale;

 • Schimb de bune practici și transfer de expertiză între poliţia norvegiană și cea română în domeniul grupurilor itinerante criminale și traficului de ființe umane în scopul cerșetoriei.

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Buget total: 3,376,667  euro.

2. "Cooperare în domeniul migraţiei ilegale şi a protecţiei drepturilor omului"

Rezultate aşteptate:

 • stimularea, promovarea și dezvoltarea de metode și instrumente orizontale necesare pentru prevenirea strategică și lupta împotriva migrației ilegale și garantarea securității, ordinii publice și protecția drepturilor omului ca activitate derulată în cadrul EUCPN (European union Crime Prevention Network), parteneriatul public-privat, cele mai bune practici în prevenirea migrației ilegale și statisticilor comparabile;

 • promovarea și dezvoltarea coordonării, cooperării și înțelegerii reciproce între instituțiile de aplicare a legii, alte autorități naționale și entități ale UE în ceea ce privește prioritățile identificate prin Regulamentul (CE) no.562/2006 de 15 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de circulația persoanelor la frontiere (Codul Frontierelor Schengen);

 • dezvoltarea și promovarea celor mai bune practici de admitere a refugiaților;

 • promovarea și dezvoltarea celor mai bune practici în investigarea rețelelor de crimă organizată implicate în trafic de migranți.

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Buget total: 170,310 euro.

3. "Perspective naţionale privind compensaţiile acordate victimelor traficului de persoane"

Rezultate aşteptate:

 • îmbunătăţirea cooperării între Norvegia și România în domeniul combaterii traficului de ființe umane.

 • asigurarea informării decidenților în vederea facilitării accesului la compensaţii financiare pentru victimele traficului de persoane.

 • creșterea gradului de conștientizare în legătură cu traficul de ființe umane riscurile asociate exploatării sexuale, prin muncă și cerșetorie.

 • promotor de proiect: Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.

 • buget total: 250.000 euro.

4. "Abordare integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile roma".

Rezultate aşteptate:

 • Creșterea cunoștințelor actorilor naționali / europeni relevanţi în domeniul victimizării în comunitățile de romi

 • Creșterea gradului de conștientizare a membrilor comunităților de romi cu privire la victimele infracţiunilor și prevenirea victimizării în comunitățile de romi.

 • Transferul de expertiză din partea organizațiilor europene / internaționale norvegiene către Poliția Române în domeniul prevenirii și combaterii victimizării, legate de crimele rasiale, în comunitățile roma.

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Buget total: 791,550 euro.

5. "Combaterea criminalităţii economice la frontierele Schengen"

Rezultate aşteptate:

 • Schimbul de bune practici și îmbunătățirea cooperării naționale și internaționale cu instituţiile implicate în combaterea infracțiunilor economice transfrontaliere.

 • întărirea cooperării în vederea luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere, prin încheierea de parteneriate cu instituţii similare din Moldova.

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Buget total: 800,000 euro.

6. "Consolidarea managementului ciclului informaţiilor în lupta împotriva crimei organizate şi a migraţiei ilegale, în vederea creşterii securităţii europene"

Rezultate aşteptate:

 • creşterea capacităţii tehnice, operative şi administrative a Departamentului, în vederea întăririi cooperării cu autorităţi de aplicare a legii din spaţiul Schengen, pentru combaterea crimei organizate şi alte infracţiuni conexe, cum ar fi migraţia ilegală, infracţionalitatea cibernetică şi traficul de fiinţe şi bunuri.

Promotor de proiect: Departamentul pentru Informații și Protecție Internă.

Buget total: 686,260 euro.

Contact: granturi@mai.gov.ro, tel: 021.303.70.80 int.11010

Adresa MAI – Direcţia Schengen: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sect. 1, Bucureşti

Website program http://www.norvegian.mai.gov.ro