RO 10 – Copii şi tineri la risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale (CYRI) RO 10 – Copii şi tineri la risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale (CYRI)

Obiectivul general al Programului: Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional, regional şi local

Programme specific objectives:

  • implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice

  • dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică, măsuri iniţiate în colaborare de autorităţi locale şi regionale, respectiv de actori din mediul privat şi de cetăţeni

Valoarea Programului: 26.212.353 Euro (valoarea grantului: 22.000.000 Euro)

Partnerul din partea Statelor donatoare (DPP): Consiliul Europei (CoE)

Principalele rezultate aşteptate:

  • îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, în special în rândul copiilor de etnie romă, inclusiv creşterea accesului şi participării la educaţia preşcolară

  • creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa educaţiei în rândul familiilor de etnie romă şi a comunităţilor locale, în general

  • o mai bună dezvoltare a abilităţilor de viaţă în rândul copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi sau aparţinând altor grupuri vulnerabile

  • adoptarea de măsuri coerente la nivel local şi regional care să vizeze inegalităţile, discriminarea şi marginalizarea şi care să fie iniţiate în mod participativ de către actorii instituţionali locali şi de societatea civilă

  • dezvoltarea unor relaţii relevante de parteneriat între factorii interesaţi implicaţi în promovarea incluziunii sociale şi în combaterea discriminării

  • profesionişti mai bine pregătiţi pentru lucrul cu copiii şi tinerii, respectiv în rândul celor implicaţi în problematica incluziunii sociale

  • creşterea gradului de acces la servicii adaptate nevoilor copiilor şi tinerilor la risc

Apeluri de propuneri:
• o schemă de granturi mici "Local" – lansată în trimestrul 4, 2013
• un apel "Sinergii pentru viitor – copii la risc", lansat în trimestrul 4, 2013
• un apel "Sinergii pentru viitor – tineri la risc", lansat în trimestrul 4, 2013
• un apel "Coerent", planificat a fi lansat în trimestrul 1, 2014
• un apel pentru fonduri pentru relaţii bilaterale pentru perioada de pregătire a proiectelor, lansat în trimestrul 4, 2013
• un apel pentru fonduri pentru relaţii bilaterale pentru perioada de implementare a proiectelor, planificat a fi lansat în trimestrul 2, 2014
Proiect predefinit:
• Titlul proiectului: "Întărirea măsurilor antidiscriminare la nivel naţional, printr-o participare largă a profesioniştilor şi a societăţii civile"
• Promotorul de Proiect: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
• Partener: Consiliul Europei (CoE)
• Valoarea proiectului: 399.990 euro
• Obiectivul proiectului: proiectul predefinit va contribui la dezvoltarea strategiei naţionale de prevenire şi combatere a discriminării pentru perioada 2014-2020, în concordanţă cu standardele europene relevante, şi la creşterea nivelului de conştientizare privind noile provocări legate de dinamica fenomenului discriminării în societatea românească, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local

 

Site-ul Programului: www.granturi-corai.ro

Adresă de contact: office@frds.ro