PA 05– Eficiență energetică PA 05– Eficiență energetică

Program: Eficiență Energetică

Finanțare: Mecanismul Financiar Spațiul Economic European 2009-2014 (MF SEE)

Operator de Program: Ministerul Fondurilor Europene

Objectiv general: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților atmosferici

Rezultate preconizate: Creșterea eficienței energetice a clădirilor

Outputs: Îmbunătățirea calității și eficienței tehnologiei legate de iluminat (exterior și interior)

Valoarea grantului: Valoarea totală a programului este de 612,426 Euro din care 520,562 euro reprezintă asistența financiară oferită prin MF SEE, iar 91,864 Euro reprezintă co-finanțarea de la bugetul de stat.

Programul se implementează printr-un singur proiect predefinit: "Îmbunătățirea eficienței energetice prin optimizarea parametrilor tehnici și funcționali ai sistemului de iluminat din cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu(EESIIL)"

Promotor de Proiect: Unitatea Militară 0929, București

Partneri de Proiect: Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu"

Rezultate așteptate:  - un nou sistem de iluminat in spital, eficient din punct de vedere energetic (exterior și interior);

- Îmbunătățirea calității și eficienței tehnologiei legate de iluminat;

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și administrativ;

- Nivel de reducere a impactului asupra mediului - 252 tCO2 / an;

- Nivelul de reducere a consumului de energie - 360 MWh / an.

Perioada de implementare: 29.06.2016-30.04.2017

Apeluri: Programul este implementat printr-un singur proiect predefinit; nu se vor lansa apeluri de proiecte.

Website:  www.eeagrants.ro 
Tel/Fax: 0372/938682; 0372/938502
Email: asistenta.see@fonduri-ue.ro