PROGRAMUL RO 19 – ”INIȚIATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE” PROGRAMUL RO 19 – ”INIȚIATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE”

 • Obiectivul programului

Îmbunătăţirea sănătăţii publice şi reducerea inegalităţilor în domeniul sanitar

 

 • Valoare program 9,534,117 euro din care:

85% Norway Grants - 8,104,000 euro

15% co-finantare Ministerul Sănătății - 1,430,117 euro.

 

 • DPPNu este cazul

 

 • Rezultate asteptate

 

 1. Îmbunătăţirea prevenirii şi tratării bolilor contagioase (inclusiv HIV/ SIDA şi TB);

 2. Dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul sanitar;

 3. Prevenirea sau reducerea bolilor cauzate de un stil de viaţă nesănătos;

 

 

 • Cereri de aplicatii: Nu se vor lansa cereri de aplicatii.

 

 • Descriere Proiecte predefinite (valoare, activitati, obiectiv, implementatori, partenerii)

 

 

Proiect predefinit nr. 1:

 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea capacității de control a Tuberculozei

 

Buget alocat: 5,398,630 Euro

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea controlului tuberculozei în România cu accent pe tuberculoza multidrog-rezistentă și pe populația săracă și vulnerabilă

 Obiective specifice:

 • Întărirea capacității instituționale a Programului Național de Tuberculoză pentru controlul TB in România;

 • Asigurarea diagnosticarii precoce a cazurilor de MDR/XDR-TB;

 • Asigurarea tratamentului pentru pacienții cu MDR/XDR-TB;

 • Dezvoltarea unui model comunitar de intervenție integrat pentru preventia si tratamentul tuberculozei în cadrul populațiilor sărace și vulnerabile;

Promotor de proiect: Institutul National de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta

Partener Romanian Angel Appeal și Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, București

 

 

 

Proiect predefinit nr. 2:

 

Întărirea controlului și prevenției HIV/AIDS, Hepatita B și Hepatita C în Romania

 

Buget alocat: 1,373,470 Euro

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea accesului grupurilor vulnerabile (majoritatea populațiilor de risc) la programele de prevenție primară și secundară pentru HIV, Hepatita B și C;

 • Controlul infecțiilor cu HIV, Hepatitei B și C prin stoparea răspândirii acestora în cadrul utilizatorilor de droguri injectabile și prin creșterea eficacității programelor de screening a HIV, Hepatita B și C pentru persoanele aparținând grupurilor cu risc ridicat

Promotor de proiect: Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"

Partener: încă nu a fost selectat  

 

 

 

 

Proiect predefinit nr. 3:

 

Întărirea Rețelei Naționala de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome

 

Buget alocat: 1,052,910 Euro

Obiectiv general: Creșterea accesului grupurilor vulnerabile de romi la servicii medicale comunitare de bază

 Obiectiv specific: Creșterea capacității instituționale a autorităților locale prin dezvoltarea în continuare a rețelei de mediatori sanitari romi și asistenți medicali comunitari, cu focus pe sănătatea mamei și a copilului, sănătatea reproducerii și controlul tuberculozei multidrog-rezistente

Promotor de proiect: Institutul Național de Sanatate Publică

Partener: încă nu a fost selectat

 

 

 

Proiect predefinit nr. 4:

 

Intervențiile multicomponente pentru prevenție a bolilor non-comunicabile legate de stilul de viață în România

 

Buget alocat: 1,115,120 Euro

Obiectivul proiectului: Creșterea accesului la servicii de prevenție a bolilor non-comunicabile de înaltă calitate prin intervenții bazate pe dovezi pe o abordare la nivel comunitar

Obiective specifice:

 • Elaborarea și promovarea standardelor/ghidurilor de practică bazate pe dovezi pentru medicina primară

 • Intervenții de sănătate publică pentru îmbunătățirea serviciilor comunitare pentru copii și adolescenți

Promotor de proiect: Institutul Național de Sanatate Publică

Partener: încă nu a fost selectat

 

 

 • Site-ul de program

 

Ministerul Sănătății, www.ms.ro

 

 

 • Persoana de contact sau adresa unde se pot solicita informatii.

 

Valentin Roșca-consilier pentru afaceri europene

Tel: 021/307.25.12, email: vrosca@ms.ro