Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate

Programul: PA03 / RO 03 ,,Monitorizarea mediului și planificare și control integrat"
Operator de Program: Ministerul Fondurilor Europene
Obiectivul general al Programului : Îmbunătăţirea respectării legislaţiei în domeniul mediului

Obiective specifice: Consolidarea capacității autorităților din domeniul mediului în ceea ce privește 
planificarea și  controlul Integrat.

Valoarea alocării: Valoarea totală a programului este de €9,625,000, din care €8,181,250 reprezintă contribuția financiară acordată prin Mecanismul Financiar SEE și €1,443,750 reprezintă cofinanțarea asigurată de la bugetul statului.

Promotor de Proiect:  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară(ANCPI)

Parteneri de proiect: National Mapping Authority din Norvegia și Registers din Islanda

Rezultate asteptate:

 creșterea capacității ANCPI, în vederea  planificării și controlului integrat și pentru punerea în aplicare a Directivei UE privind armonizarea și schimbul de informații geografice pe plan intern și international;
 Hărți noi specializate pentru zone importante ale țării, inclusiv pentru zonele sensibile și zonele cu risc de inundații.
 Îmbunătățirea accesului prin Internet a publicului la datele geografice, în vederea sprijinirii punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare și de mediu.
 Consolidarea colaborării deja existente ca urmare a rezultatelor din proiectul LAKI I implementat în perioada de finanțare 2004-2009 dintre ANCPI și cele două organizații surori Registers of Iceland și Norwegian Mapping Authority.
Componente importante ale proiectului:
 producerea unui Terrain Model detaliat prin intermediul scanării prin sistemul LIDAR, hărți noi și ortofotoplanuri pentru aproximativ 50 000 kmp
 dezvoltarea unei baze de date complete necesară accesului eficient la informații pentru zone specifice
 asigurarea echipamentelor necesare pentru stocarea în condiții de siguranță și distribuirea eficientă a datelor geografice
 consolidarea capacității ANCPI, transferul de cunoștințe și pregătirea personalului în vederea producerii și gestionării informațiilor geografice specifice.

Apeluri de proiecte: Nu se vor lansa apeluri de proiecte deoarece, programul se implementează                              
                                   printr-un singur proiect predefinit.

Site-ul de program : www.eeagrants.ro
Tel/Fax: 021/3025290; 021/3268730
Email: asistenta.see@fonduri-ue.ro