Prezentare Fondul Bilateral Național Prezentare Fondul Bilateral Național

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei în vederea reducerii disparităților sociale și economice în cadrul Spațiului Economic European și pentru a întări relațiile bilaterale cu cele 15 state beneficiare din sudul și centrul Europei.

 

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între entități din România și cele din statele donatoare, dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul Europei este, de asemenea, posibilă.

 

Scopul Fondului Bilateral Național este de a sprijini diverse inițiative de cooperare bilaterală între entități din Romania și entități din Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia (denumite în continuare state donatoare). Alocarea totală pentru perioada 2009-2014 este de 1,529,750 euro.

 

 

Fondul Bilateral Național este destinat finanțării inițiativelor complementare cum ar fi conferințe, seminarii de lucru, vizite de studiu, studii, servicii de consultanță, activități de informare, precum și activități pregătitoare în faza de programare pentru a stabili viitoare cooperări în cadrul programelor și proiectelor.

 

 

O parte a Fondului Bilateral Național este rezervată activităților pre-definite efectuate de către Punctul Național de Contact, în cooperare cu entități din statele donatoare, cealaltă parte fiind destinată finanțării apelurilor pentru propuneri de proiecte cu diverse tematici.

 

Cooperarea finanțată prin Fondului Bilateral Național va oferi o platformă pentru întărirea relațiilor culturale, profesionale, politice și academice într-un sens larg. Atât entitățile din statele donatoare cât și entitățile naționale relevante vor putea accesa și beneficia de Fondul Bilateral Național pentru activități specifice în domeniile prioritare convenite între România și statele donatoare.