Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată

Prin Memorandumul de Înţelegere se stabileşte calitatea de Operator de Program (OP) a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru domeniul de programare intitulat "Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată" cu un buget de 4.519.478 Euro.

Obiectivele programului "Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată" sunt:

 • Întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare si România pe problematica egalităţi de gen si a echilibrului dintre viața profesionala si cea personala. Consolidarea relaţiilor bilaterale este un obiectiv general al programului, tocmai de aceea, prin program se urmăreşte stabilirea de relaţii intre promotorii proiectelor din România si cei din statele donatoare in domeniul egalitatii de gen si al echilibrului intre viața profesionala si viața personala.

 • Îmbunătăţirea echilibrului intre viața profesionala si cea privata. Prin program ne propunem să creştem numărul de servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse intre 0-3 ani si a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilitati 0-7 ani.Scopul creşterii numărului de servicii de educare si ingrijire pentru copiii cu vârste cuprinse intre 0-3 ani si a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilitati 0-7 ani este acela de a se realiza îmbunătăţirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie.

 • Creşterea gradului de conştientizare privind problematica de gen. Prin proiecte se va urmări identificarea de comunitati compacte de etnie roma si se vor realiza grupuri de întâlnire cu reprezentanţi ai acestora cărora le vor fi prelucrate date si informaţii privind avantajele si dezavantajele participării femeilor la viata profesionala si sociala

Indicatorii programului:

 • Organizarea a 14 Workshop- uri sau seminarii pentru dezbaterea problemelor egalitatii de gen;

 • Infiintarea a 14 centre de educarea pentru copiii cu vârste de la 0 la 3 ani si servicii sociale pentru copii cu dizabilitati de la 0-7 ani;

 • 350 copiii vor avea acces la servicii sociale in centre specializate de zi;

 • 70 copiii de etnie roma vor avea acces la servicii sociale in centre specializate de zi.

Grupul ţinta principal al programului

 1. Familiile cu copiii in vârsta de 0-3 ani si/sau copiii cu dizabilitati cu varste de la 0-7 ani din zonele geografice in care cererea de servicii sociale pentru aceasta categorie este mult mai mare decat oferta.

 2. Populația de etnie roma din comunitățile compacte aflate in oraşele mari;

 3. Populația ocupata(Salariații instituțiilor publice , ai societăţilor comerciale, ai ONG, in profesii liberale, etc

 4. Șomeri in căutarea unui loc de muncă.

Aplicanti eligibili.

Pot depune proiecte, următoarele entitati:

 1. Autoritati ale administraţiei publice locale de la nivel judeţean constituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările ulterioare.

 2. Autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul municipiilor si oraşelor constituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările ulterioare.

Informații privind apelul de cereri si GRANT-urile

Următoarele sume minime şi maxime se aplica proiectelor individuale, ce pot fi finanţate prin program:

 • Suma minimă : 170.000 de Euro

 • Suma maximă : 360.000 de Euro

Va fi organizată un singur apel de cereri pentru proiecte, iar în ceea ce privește fondul bilateral, va fi depunere continuă.

Pentru mai multe informații privind programul "Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată" vă rugăm să ne scrieți implementareproiecte@mmuncii.ro, stefania.andreescu@mmuncii.ro , florindragomir@mmuncii.ro sau accesati site-ul www.mmuncii.ro