RO04 Reducerea Substanțelor Periculoase RO04 Reducerea Substanțelor Periculoase

 1. Obiectivul General al Programului: Prevenirea pagubelor/stricăciunilor și a efectelor secundare asupra mediului cauzate de substanțe chimice și deșeuri periculoase, și, de asemenea, să contribuie la consolidarea cooperării bilaterale dintre România și statele donatoare.

 2. Obiectivul Specific al Programului: Programul se concentrează pe consolidarea capacității de a implementa și aplica legislația UE privind produsele chimice și deșeuri periculoase și la îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediul înconjurător. Acest lucru va contribui la o înțelegere crescută și a respectării legislației în domeniu, iar agenții economici vor continua să funcționeze într-un mediu sigur.

 3. Budget programului: 10.000.000 EUR

 4. Partenerul Donator: Agenția de Mediu din Norvegia

 5. Rezultate așteptate: Programul susține proiecte care vor livra rezultate cu privire la:

 • Îmbunătățirea capacității de a pune în aplicare și a implementa legislația UE privind deșeurile chimice periculoase de către 7 entități publice;

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a capacității a mai mult de 160 de experți și profesioniști în domeniul substanțelor periculoase, prin formare profesională;

 • Îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în apele de suprafață și subterane. Nivelul actual de referință al rețelei naționale de monitorizare a apelor de suprafață și subterane în conformitate cu legislația în vigoare include 88 substanțe periculoase / prioritate pentru apele de suprafață și 67 de substanțe periculoase / prioritate pentru apele subterane.

    6. Cereri de aplicații de proiect:

  1. Apel de proiecte 1 – Instrumente suport pentru luarea deciziilor – în jur de 14 aplicații de proiect

  2. Apel de proiecte 2 – Campanii de formare și conștientizare – în jur de 6 aplicații de proiect

  3. Pentru fondul bilateral estimăm că vor fi în jur de 20 de aplicații

 1. Descrierea proiectului predefinit:

Proiect predefinit: Către un mediu acvatic adecvat.

Promotor de proiect: Administrația Națională "Apele Române" (ANAR).

Parteneri în cadrul proiectului: Agenția de Mediu din Norvegia.

Suma maximă a grantului: 2,341,039 EUR

Rata de finanțare: 100%

Costul total estimat al proiectului: 2,341,039 EUR

Obiectivul proiectului este de a spori cunoașterea și conștientizarea politicilor din domeniul apei prin extinderea activității actuale de monitorizare a apelor de suprafață și subterane, în baza noilor cerințe care decurg din Directiva-cadru privind apa a UE și directivele UE privind evaluarea chimică, analiza și monitorizarea apelor de suprafață și subterane.

Proiectul va oferi rezultate pentru atingerea obiectivului programului: "o mai bună monitorizare a substanțelor periculoase în mediul înconjurător", și include activități cum ar fi:

Documentație, incluzând:

  • i) o evaluarea a metodelor de analiză existente,

  • ii) documentarea tehnică și financiară a documentației pentru echipamentele necesare

  • iii) rețea națională de monitorizare și analiză atât pentru apele de suprafață cât și pentru apele subterane.

 • Extinderea capacității tehnice existente prin achiziționarea și / sau dezvoltarea de metode standard, echipamente și consumabile electrice;

 • Instruirea personalului tehnic;

 • Rețea națională pentru monitorizarea și analiza, în scopul de a stabili secțiunile de monitorizare reprezentative și foraje pentru a fi incluse în programul de screening:

  • prelevare de probe, conservarea și transportul probelor,

  • Analiza probelor folosind echipamentele specifice

  • Analiza mostrelor în Laboratorul Național

 • Analiza rezultatelor obținute

  • Stabilirea relevanței substanțele prioritare identificate atât pentru apele de suprafață și subterane

  • Analiza rezultatelor de screening, în scopul de a proiecta viitorul program de monitorizare.

 • Monitorizare.

  • Stabilirea rețelei de monitorizare pentru substanțele relevate identificate prin screening-ul

  • Implementarea programului de monitorizare a apelor de suprafață și subterane în conformitate cu cerințele UE , incluzând:

   • Prelevarea, conservarea și transportul probelor,

   • Tratamentul probelor folosind echipamente specifice

   • Analiza mostrelor în Laboratorul Național

Website: http://www.eeagrantsmediu.ro/

Persoane de contact:

Rosana Macău, rosana.macau@mmediu.ro; 0749.248.495;

Rareş Bonifate,rares.bonifate@mmediu.ro; 0743.076.896; 021/408.9622