Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”

Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex"

Obiectivul principal: abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex

Obiectivul specific: reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane

Buget: 4.705.882,35 Euro (din care 4.000.000 Euro grant MFN şi 705.88.,35 Euro cofinanţare naţională)

Parteneri de program: Directoratul Poliţiei Norvegiene (NPD) şi Consiliul Europei (CoE)


 

Proiect pre-definit „Acţiune comună împotriva violenţei domestice"

Buget total: 487.814 Euro

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române

Obiectiv: Consolidarea capacităţii autorităților române de a lupta împotriva violenţei domestice

Parteneri: Directoratul Poliţiei Norvegiene şi Consiliul Europei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii

Activităţi: Specialiştii români – ofiţeri de poliţie şi magistraţi - formaţi profesional în domeniul luptei împotriva violenţei domestice, a violenţei bazate pe deosebirea de sex şi discriminării, inclusiv prin punerea la dispoziţia acestora a unui ghid de bune practici în domeniu.


 

Proiect pre-definit "Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane – Proiect pilot"  

Buget total: 1.441.176,47 Euro

Obiectiv: Consolidarea capacităţii sistemului român de acordare de asistenţă victimelor traficului de persoane  

Componente:

Componenta 1: reabilitarea şi dotarea unui centru de asistenţă din Bucureşti şi crearea unei echipe de intervenţie de urgenţă pentru victimele traficului de persoane;

Componenta 2: acordarea de asistenţă (medicală, psihologică, etc.) pentru aproximativ 100 de victime ale traficului de persoane de la momentul înfiinţării centrului de asistenţă;

Componenta 3: evaluarea sistemului naţional de asistenţă în conformitate cu Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1238/2007 şi formarea profesională a specialiştilor români care vor acorda asistenţă;

Componenta 4: creşterea gradului de conştientizare în rândul comunităţilor rome asupra riscurilor asociate traficului de persoane

Promotor de proiect: Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

Parteneri: Directoratul Poliţiei Norvegiene, Consiliul Europei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Bucureşti şi Inspectoratul General al Poliţiei Române


 

Apel de proiecte

În cadrul programului va fi organizat în perioada decembrie 2013 – martie 2014 un apel de proiecte având 3 arii prioritare de finanţare, după cum urmează:

  • "Sprijinirea reţelei de unităţi în contextul Legii privind violenţa domestică", în vederea înfiinţării de adăposturi/centre de recuperare/centre de consiliere pentru victimele violenţei domestice sau susţinerea și îmbunătăţirea funcţionării celor deja stabilite și îmbunătăţirea serviciilor oferite. Pentru acestea vor fi puşi la dispoziţie 1.294.539 Euro

Aplicanţi eligibili: instituţii publice de la nivel central şi local individual sau în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale şi /sau non-profit şi/sau organizaţii interguvernamentale din România

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 500.000 Euro 


 

  • "Activităţi de conştientizare şi sensibilizare", prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie 529.412 Euro, din această sumă, o alocare specială de 317.647 Euro fiind destinată unor proiecte care să urmărească îmbunătățirea gradului de conștientizare a efectelor negative ale violenţei domestice în rândul populației de etnie romă

Aplicanţi eligibili: instituţii publice de la nivel central şi local, organizaţii non-guvernamentale şi non-profit, organizaţii interguvernamentale,

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 250.000 Euro 

  • "Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei domestice", prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie 452.941 Euro

Aplicanţi eligibili: instituţii publice de la nivel central şi local, organizaţii non-guvernamentale şi non-profit, organizaţii interguvernamentale

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 250.000 Euro

Website program http://norwaygrants.just.ro