Înapoi

AFM lansează Programul “RO06 Energie Regenerabilă” - Rondine

Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de operator al Programului "RO06 Energie Regenerabilă" - Rondine, a organizat marți, 26 noiembrie 2013, evenimentul de lansare a Programului finanțat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ambasadei Regatului Norvegiei în România, Ministerului Industriilor şi Inovării din Republica Islanda, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Finanţelor Publice, reprezentanţi ai Partenerilor de Program din partea Statelor Donatoare şi ai altor Operatori de Program, precum și potenţiali beneficiari din România.

Programul de finanţare Energie Regenerabilă (RO 06 Renewable Energy) are ca obiectiv utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie, și anume a potențialului hidro și geotermal.

Valoarea grantului alocată programului, inclusiv contribuția națională este de 8.387.406 euro, urmând a fi suplimentată cu 4.270.000 euro, fonduri din partea Statelor Donatoare.

Programul de finanțare are două componente: o componentă hidroelectrică și una geotermală. Prin componenta hidroelectrică se urmărește realizarea de investiții inițiale și retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul extinderii capacității de producție de electricitate din surse regenerabile. Componenta geotermală vizează realizarea de investiții inițiale și retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizează energia geotermală, cu scopul extinderii capacității de producție de energie termică din surse regenerabile. Vor fi eligibile numai acele proiecte destinate unor locații unde rețeaua de distribuție a agentului termic există, inclusiv racordurile la utilizatori, necesitând doar conectarea la sursa geotermală.

Solicitanții eligibili pentru componenta hidroelectrică sunt operatorii economici privați sau de stat.  Pentru componenta geotermală, solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale și operatorii economici privați sau de stat.

De asemenea, în cadrul seminarului organizat între potenţialii beneficiari din România și entităţi din Norvegia şi Islanda au fost discutate posibilități de consolidare a relaţiilor bilaterale şi facilitării dezvoltării de parteneriate.

 

Informații suplimentare

AFM are ca obiectiv principal derularea și finanțarea mai multor categorii de programe în vederea dezvoltării durabile a României și care să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii de mediu.

În ultimii ani, AFM a finanțat din Fondul pentru mediu, programe prin care s-a impulsionat implementarea și utilizarea resurselor regenerabile, în vederea realizării de panouri solare,  centrale eoliene,  solare,  pe biogaz sau pe biomasă, hidro și geotermale.

Începând de anul trecut, prin semnarea Memorandumului de Înţelegere cu guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, s-a stabilit cadrul general de alocare a fondurilor, cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acestea în perioada următoare.

Administraţia Fondului pentru Mediu a fost desemnată Operator de Program în data de 18 octombrie 2012, în domeniul promovării energiei regenerabile, în cadrul Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.