Înapoi

COMUNICAT DE PRESĂ

Miercuri, 27 noiembrie a.c., ora 10.30, în Sala „Mircea Eliade" a Bibliotecii Naționale a României, va avea loc evenimentul de lansare a Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural".

Programul este finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009–2014 și implementat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator de Program.

Scopul acordării finanțării nerambursabile îl reprezintă protejarea, restaurarea, conservarea și facilitarea accesului publicului la patrimoniul cultural și natural din România. Programul dorește să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România cu cei din statele donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De asemenea, vor fi finanţate şi proiecte de expunere și cercetare a patrimoniului cultural al minorităților.

Cu aceeași ocazie, va fi lansat și primul apel pentru relații bilaterale, urmărind prin aceasta întărirea cooperării între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare, în vederea dezvoltării de proiecte comune.

Evenimentul va reuni înalți reprezentanți ai Ambasadei Regatului Norvegiei în România, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Culturii, Oficiului Mecanismului Financiar, Directoratului Norvegian pentru Patrimoniu Cultural, Autorității de Certificare și ai Autorității de Audit, precum și operatori culturali din România și din statele donatoare.

Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural" beneficiază de o alocare financiară consistentă, reprezentând 16.470.588 euro.

Printre obiectivele specifice, se numără dezvoltarea comunităților datorită creșterii atractivității turistice și investiționale a orașelor și regiunilor, precum și conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în scopul susținerii identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.

Presa este invitată să participe la eveniment.  


 

Persoană de contact: dna. Nicoleta Cambei - responsabil comunicare și relația cu beneficiarii

Tel.: +40 21 222 8479, Fax: +40 21 224 4512

E-mail: office@fonduri-patrimoniu.ro