Înapoi

Granturile SEE şi norvegiene vor fi disponibile prin încă două programe

Publicat in  02-09-2013

Două noi programe prin care România va atrage granturi SEE şi norvegiene, cu o valoare cumulată de peste 14 milioane de euro, au fost semnate de Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Cele două programe sunt „Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat", respectiv „Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi norvegiene".

Prin programul „Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat" sunt alocate României granturi în valoare de peste 8 milioane de euro. Granturile alocate prin intermediul acestui program vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea respectării legislaţiei în domeniul mediului, prin proiectul predefinit „Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniul amenajării teritoriului". Proiectul va fi implementat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din România în cooperare cu Autoritatea norvegiană de cadastru şi cu Registrul din Islanda.

În acelaşi timp, prin programul „Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi norvegiene" sunt alocate României granturi în valoare de 6 milioane de euro. Prin acest program urmează să fie finanţate două proiecte predefinite. Astfel, proiectul „Întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România", promovat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în valoare de 4,2 milioane de euro, vizează creșterea eficienței autorității naționale de reglementare în domeniul nuclear prin activități specifice de întărire a capacității, schimb de experiență și bune practici cu cei doi parteneri ai proiectului - Autoritatea de Protecție Împotriva Radiațiilor din Norvegia și Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În acelaşi timp, prin intermediul celui de-al doilea proiect predefinit, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va primi granturi în valoare de peste 2,3 milioane de euro, care vor fi utilizate pentru promovarea integrității și combaterea corupției în domeniile fiscal și vamal, prin întărirea capacității Direcției Generale de Integritate. Proiectul va fi dezvoltat și implementat în parteneriat cu Administrația Fiscală Norvegiană și Secretariatul General al Guvernului.

Proiectele predefinite sunt cele în cazul cărora beneficiarii, obiectivele și finanțarea au fost prevăzute nominal în textul Memorandumurilor de Înțelegere încheiate între statele donatoare şi autorităţile române.

Granturile SEE şi norvegiene alocate României în perioada 2009-2014 sunt în valoare de aproximativ 306 milioane de euro. Acestea vor susţine programe şi proiecte din 21 de domenii precum justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia roma. Până în prezent au fost semnate nouă din cele 21 de programe.

Context:

Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein-, fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul UE. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European și întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

În perioada de finanţare 2004-2009, România a avut alocate granturi cu o valoare de aproximativ 100 milioane de euro pentru proiecte în domenii cheie precum protecţia mediului, producţia sustenabilă, sănătate şi îngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea societății civile. Un număr de 65 de proiecte specifice şi peste 100 de proiecte dezvoltate de ONG-uri au fost implementate, rata de absorbţie ajungând la 85%.