Înapoi

Prima reuniune a Comitetelor de monitorizare pentru granturile SEE & norvegiene

Prima reuniune a Comitetelor de monitorizare pentru granturile SEE & norvegiene a avut loc luni, 25 noiembrie a.c., la Bucureşti. Rolul acestor comitete desfăşurate în scopul monitorizării şi evaluării celor două mecanisme financiare, SEE şi norvegian, este statutat în conformitate cu prevederile capitolului 4, Art. 4.4 din Regulamentele de implementare a granturilor SEE & norvegiene 2009-2014.

Pe odinea de zi a Comitetelor de monitorizare s-au aflat aspecte legate de evaluarea progresului înregistrat în aprobarea programelor finanţate prin granturile SEE & norvegiene în România, analizarea calendarului de activități programate pentru perioada următoare pentru fiecare program în parte, prezentarea sistemului de management și control la nivel național și la nivel de program.

La aceasta reuniune au fost invitați să participe membrii desemnaţi în Comitetele de monitorizare de către ministerele și autoritățile publice relevante pentru cele două Mecanisme Financiare, de societatea civilă, precum şi observatori din partea statelor donatoare, ambasadelor statelor donatoare la București, ai Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, precum și ai altor entități relevante pentru implementarea programului (Autoritatea de Certificare și Plăți, respectiv Unitatea Centrală de Armonizare și Audit Public Intern).

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.