Vizite proiecte Vizite proiecte

Înapoi

Vizită de monitorizare a proiectului "Grupul III-N-(As) aliaje și heterostructuri low-dimensionale pentru înaltă eficiență a celulelor solare de bandă intermediară" - N-IBCell

Reprezentanții Punctului Național de Contact și ai Autorității Naționale de Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Operator de Program pentru programul RO 14 ,,Cercetare în sectoarele prioritare" finanțat prin granturile SEE 2009-2014, au efectuat în data de 05 noiembrie 2015  o vizită de monitorizare a proiectului „ Grupul III-N-(As) aliaje și heterostructuri low-dimensionale pentru înaltă eficiență a celulelor solare de bandă intermediară" finanțat în cadrul programului. Promotorul acestui proiect este Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru microtehnologie – IMT București INCD.
Proiectul N-IBCell are ca obiectiv fabricarea celulelor solare cu bandă intermediară de eficiență înaltă (IBSCs) de 63.2%, cu 50% mai mare decât limita pentru celulele solare standard. Un alt avantaj al acestor IBSCs este simplicitatea lor și de aici costurile lor reduse de producție, atâta vreme cât ele necesită numai o singură joncțiune p-n. 

În cadrul vizitei au fost prezentate de către echipa de implementare a Institutului Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru microtehnologie – IMT București INCD  principalele rezultate obţinute până în prezent, la activitățile aflate în etapa de finalizare: 

- Creșterea, tratamentul și caracterizarea materialului Ga1-xInxNyAs1-y/GaAs acordat în rețea cristalină, substratul și banda interzisă inginerizată, având proprietăți electrice și optice îmbunătățite semnificativ, corespunzătoare obținerii unei eficiențe de conversie înalte atunci când sunt integrate intr-o celulă solară cu bandă intermediară;

- Proiectarea, creșterea, procesarea și caracterizarea IBSCs conținând aliaje GaIn NAs/Ga    As inginerizate prezentând fotocurenți semnificativ îmbunătățiți cu cădere minimă în fotovoltaj.

Detalii Proiect: Informații suplimentare cu privire la proiect se găsesc la următoarea adresă de internet:  http://www.imt.ro/N-iBCell/ 
Program: RO 14
Site dedicat Programului: http://www.research.ro/ro/articol/3452/granturi-see
Operator de Program: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
Promotor de Proiect: Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru microtehnologie – IMT București INCD.
Partener de proiect: Norwegian University of Science and Technology
Valoarea totală a proiectului:  838.900 euro (85% Granturi SEE și 15% bugetul de stat - ANCSI)