Vizite proiecte Vizite proiecte

Înapoi

Vizita de monitorizare a unui proiect finanțat din Granturi SEE și implementat de Primăria Hăghig, Județul Covasna

În data de 27 iunie 2016, o echipă din partea Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Operatorul de Program au realizat o vizită de monitorizare la „Centrul de zi" construit și dotat în cadrul proiectului intitulat „Accesul la educație o șansă în plus pentru copiii și tinerii romi din comunitatea Fermei din localitatea Hăghig". Acest proiect este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Programului RO10-CORAI, gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și are un buget total de 1.159.119 lei. 
Scopul vizitei a fost de a observa la fața locului desfășurarea activităților de furnizare a serviciilor socio-educative pentru creșterea accesului la educație al copiilor și tinerilor din „Comunitatea Fermei", prin servicii de îngrijire, asistență și educație pentru 24 copii preșcolari aflați în situație de risc. În cadrul vizitei s-au obținut informații cu privire la stadiul activităților:

  • educație formală "A doua șansă" pentru 20 tineri care au depășit vârsta de 14 ani și care nu au finalizat învățământul general obligatoriu; 
  • formare profesională pentru 20 tineri care au finalizat învățământul general obligatoriu dar nu au dobândit o diplomă de studii de nivel profesional;
  • certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale pentru 40 tineri.

Pentru a crește gradul de interes și participarea la activitățile desfășurate în cadrul „Centrului de zi" activitățile inițiale ale proiectului au fost suplimentate cu următoarele activități care vor fi desfășurate până în luna noiembrie 2016: împrejmuirea și amenajarea unui spațiu de joacă, Atelier de vară „Ce pot face 2 mâini dibace", asistență psihologică pentru 24 de preșcolari și 40 de părinți. 
Site proiect: http://primariahaghig.ro/dynpage_4
Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială