Vizite proiecte Vizite proiecte

Înapoi

Vizită la proiectul “Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură și boli hematologice”

In data de 15 octombrie 2015 reprezentanții Punctului Național de Contact și Ministerului Sănătăţii au efectuat o vizită de monitorizare la proiectul „"Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură și boli hematologice" din cadrul programului RO19 "Inițiative în sănătatea publică", finanțat din Granturi Norvegiene 2009-2014. Promotorul acestui proiect este Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).
Proiectul are ca obiective: îmbunătățirea asistenței medicale în cadrul Departamentului de Neonatologie printr-un acces sporit la îngrijire de specialitate și scăderea numărului de trimiteri  de nou-născuți către alte spitale pentru investigații si tratament, îmbunătățirea asistenței medicale pentru cazurile de sarcină cu risc ridicat prin teste specifice şi îmbunătăţirea îngrijirii medicale pentru pacienții cu boli maligne  hematologice prin mărirea şi actualizarea gamei disponibile  teste de diagnostic / prognostic.
Principalele activități includ următoarele: renovarea spațiilor, achiziționarea de echipamente medicale si de laborator, consumabile medicale și de diagnosticare / reactivi pentru screening, servicii medicale specializate ( neonatologie , obstetrică ginecologie, hematologie), programe de formare.
În cadrul vizitei au fost prezentate de către echipa de implementare a SUUB rezultatele obţinute până în prezent: 
achiziţionarea a 60% din echipamentele şi reactivii necesari;
desfăşurarea  unui program de instruire utilizatori SUUB (ecograf secție ginecologie); 
renovarea staţiilor;
începerea furnizării de servicii medicale în cadrul proiectului: 
Informații suplimentare cu privire la proiect se găsesc la următoarea adresă de internet:  www.1910.ro

Detalii Proiect:
Program: RO 19
Site dedicat Programului: www.initiativeinsanatate.ms.ro
Operator de Program: Ministerul Sănătăţii
Promotor de Proiect: Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).
Valoarea totală: 1.760.362 Euro (85% Granturi Norvegiene și 15% bugetul de stat - Ministerul Sănătății)