Vizite proiecte Vizite proiecte

Înapoi

Vizită la proiectul ”Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor”

Reprezentanți ai Punctului Național de Contact - Ministerul Fondurilor Europene împreună cu reprezentanți ai Operatorului de Program – Ministerul Justiție, ai partenerului din statul donator - Serviciile Corecţionale Norvegiene,  ai Oficiului Mecanismului Financiar, au efectuat în data de 29 octombrie a.c. vizita de monitorizare pentru proiectul "Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor" finanțat în cadrul programului RO23 – "Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate".

Proiectul are ca obiectiv consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de a facilita procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi, prin următoarele componente:
Componenta 1: formarea profesională a deținuților (cu accent pe deţinuţii de etnie romă) în domeniul construcţiilor ecologice şi al meşteşugurilor tradiţionale, prin construirea a 5 case ecologice în regiunea Deltei Dunării, la Grindu Tătaru, care vor servi drept ateliere de lucru și pentru organizarea de evenimente de conștientizare;
Componenta 2: formarea profesională a personalului penitenciar în ceea ce priveşte un sistem de detenţie bazat pe principii de ecologie umană;
Componenta 3: creşterea gradului de conştientizare şi implicare a societăţii în ceea ce priveşte reintegrarea socială a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi (cu accent pe deţinuţii de etnie romă).  
În cadrul vizitei a fost prezentat stadiul progresului aferent lucrărilor de construcție a  celor 5 eco-case, precum și a sesiunilor de instruire prevăzute în cadrul proiectului.

Detalii Proiect: Informații suplimentare cu privire la proiect se găsesc la următoarea adresă de internet http://norwaygrants.anp.gov.ro/despre-proiect-delta  

Site dedicat Programului: http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/infogenerale/program.aspx#ro23 
Operator de Program: Ministerul Justiției
Promotor de Proiect: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Parteneri de proiect: Region South din Norvegia, Penitenciarul Tulcea, Asocierea formată din Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 (în calitate de lider de consorțiu) și partenerul acestuia Asociaţia Romano ButiQ
Valoarea totală a proiectului:  580.320 Euro (85% Granturi Norvegiene și 15% bugetul de stat – Ministerul Justiției)