RO02 Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor RO02 Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor

 1. Obiectivul General al Programului: Stopare a pierderii biodiversităţii

 2. Obiective Specifice ale Programului: Prin implementarea programului se așteaptă o îmbunătățire a stării ecosistemelor precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună.

 3. Bugetul programului:15.000.000 EUR

 4. Partenerul Donator: Agenția de Mediu din Norvegia

 5. Rezultate așteptate:

Programul susține proiecte care vor livra rezultate cu privire la:

 • îmbunătățirea capacității și administrării coridoarelor ecologice - de mai mult de 100 de experți și profesioniști;

 • Crearea metodologiilor pentru stabilirea coridoarelor ecologice;

 • Rapoarte necesare pentru realizarea metodologiilor;

 • Delimitarea ecosistemelor;

 • Identificarea mecanismelor de plăți pentru serviciile ecosistemice.

 1. Cereri de aplicații de proiect:

  1. Apel de proiecte 1 – Studii și instruire cu privire la contribuția ariilor naturale protejate în sectorului economic – în jur de 10 aplicații de proiect

  2. Apel de proiecte 2 – Creșterea capacității de gestionare și monitorizare a coridoarelor ecologice - în jur de 5 aplicații de proiect

  3. Apel de proiecte 3 - Scheme de restaurări vaste – în jur de 7 aplicații de proiect

  4. Schema de Granturi mici – Identificarea PES's (sistemul economic de plăți) – în jur de 100 de aplicații de proiect

  5. Pentru fondul bilateral estimăm că vor fi în jur de 20 de aplicații

2. Descrierea proiectelor predefinite:

Proiect predefinit: Promovarea valorilor naturale în sprijinul proceselor de luare a deciziilor în România.

Promotorul de proiect: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Partenerul de proiect: Agenţia de Mediu din Norvegia, WWF, Agenţia Spaţială Română

Suma maximă a grantului: 4,000,000 EUR

Rata de finanțare: 100%

Costul total estimat al proiectului: 4,000,000 EUR

Proiectul va contribui la atingerea rezultatului propus în cadrul programului: Creșterea gradului de conștientizare și educație in domeniul biodiversității și a ecosistemelor, precum și conștientizarea și educația cu privire la legătura dintre biodiversitate și schimbările climatice și evaluarea economică a ecosistemelor. Proiectul va include activității precum:

 • O metodologie pentru evaluarea ecosistemelor și a serviciilor acestora

 • Analiza, armonizarea și calibrarea datelor existente

 • Identificarea/Analiza datelor existente ale ecosistemelor

 • Managementul datelor folosite pentru analiza și cartarea ecosistemelor

  • Furnizarea datelor socio-economice

  • Furnizarea datelor geo-spațiale

 • Realizarea/Dezvoltarea unei geobaze de date care să includă aspecte relevante legate de Directiva INSPIRE cu impact asupra proiectelor predefinite

 • Selectarea ecosistemelor cheie și a serviciilor ecosistemelor

 • Evaluarea economică a ecosistemelor și a serviciilor lor

 • Analiza și îmbunătățirea politicilor existente precum și recomandări de politici

Website: http://www.eeagrantsmediu.ro/

Persoane de contact:

Rosana Macau, rosana.macau@mmediu.ro; 0749.248.495;

Rareș Bonifate, rares.bonifate@mmediu.ro; 0743.076.896; 021/408.9622