Program RO24 Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare Program RO24 Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare

Obiectivul principal: Un sistem judiciar român mai echitabil şi mai eficient în contextul implementării noilor coduri juridice

Obiectivul specific: Dezvoltarea capacităţii sistemului judiciar din România în vederea implementării corespunzătoare a noilor coduri juridice

Buget: 9.141.764 Euro (8.000.000 euro grant Norvegia + 1.141.764 cofinanţarea naţională de 15% asigurată de OP – MJ)

Parteneri de program: Administraţia Instanţelor din Norvegia (NCA) şi Consiliul Europei (CoE)

Programul va fi implementat prin derularea a 3 proiecte pre-definite


 

Proiect pre-definit: "Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative şi instituţionale" 

Buget: 3.734.426 Euro.

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii INM de a îmbunătăţi abilităţile profesionale ale magistraţilor şi de a contribui la unificarea jurisprudenţei în ceea ce priveşte Noile Coduri, precum şi susţinerea activităţii CSM, INM, SNG, MP, IJ şi a instanţelor prin asigurarea echipamentului tehnic şi IT necesar 

Componenta 1: Formare profesională (magistraţi, grefieri, inspectori judiciari avocaţi, mediatori) în domenii precum: noile coduri juridice, jurisprudenţa CEDO, management judiciar, integritate şi etică profesională, managementul cauzelor şi al timpului, medierea;

Componenta 2: Achiziţii: echipamente TIC (CSM, INM, SNG, IJ); echipamente de investigare criminalistică (MP); echipamente de birou (instanţe judecătorești); 

Promotor de proiect: CSM

Parteneri: Norwegian Court Administration, Consiliul Europei, PICCJ, INM, SNG, IJ


 

Proiect pre-definit „Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS"

Buget: 4.016.162 EURO

Obiectiv: Îmbunătăţirea eficienţei sistemului instanţelor prin punerea la dispoziţia acestora a unui sistem electronic modern de management al cauzelor

Componenta 1: Adaptarea şi modernizarea sistemului ECRIS pentru a corespunde cadrului legislativ şi procedural actual (noile coduri), creşterea gradului de interconectare cu alte aplicaţii, optimizarea fluxului de date etc.

Componenta 2: Crearea unei infrastructuri hardware adecvate pentru funcţionarea sistemului ECRIS modernizat

Promotor de proiect: Ministerul Justiției

Parteneri: Norwegian Court Administration şi Consiliul Europei


 

Proiect pre-definit "Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi alte grupuri vulnerabile"  

Buget: 941.177 Euro

Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru populaţia de etnie romă şi alte grupuri vulnerabile 

Componenta 1: Studiu de fezabilitate - recomandări îmbunătăţire acces la justiţie grupurile vulnerabile (accent pe populaţia de etnie romă);

Componenta 2: Înfiinţarea a 5 birouri de consultanţă juridică, campanie de conştientizare şi promovare a activității celor 5 birouri;

Componenta 3: Formarea profesională a magistraţilor și avocaţilor în materia combaterii discriminării

Promotor de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Norwegian Court Administration şi Consiliul Europei

Website program http://norwaygrants.just.ro