Apel II - Închis Apel II - Închis

Lista proiectelor finanțate

  Proiecte selectate în cadrul Fondului pentru relații bilaterale la nivel național (01.11.2013 – 01.09.2016). Nr. Crt Aplicant Buget lei Buget euro Titlu Parteneri 1 Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) ...

Apel Închis

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, anunță extinderea perioadei de depunere de aplicatii pentru apelul II în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului  RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene. În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de...

Apel Închis

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, anunță extinderea perioadei de depunere de aplicatii pentru apelul II în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național . În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din...

Cerere de aplicații pentru Fondul Bilateral Național 31 octombrie 2014

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, anunță lansarea Apelului II de proiecte/acțiuni în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului  RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național   . În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din...

Cerere de aplicatii pentru Programul RO18 31 octombrie 2014

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea apelului de proiecte/acțiuni în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene . Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, de întărire a capacității administrative și dezvoltare a...

Apel I - Închis Apel I - Închis

Notă 17.04.2014: Având în vedere prevederile apelurilor de proiecte finanțate în cadrul Fondului  Bilateral la Nivel Național, apeluri închise la data de 31.03.2014, Punctul Național de Contact informează că perioada de eligibilitate a cheltuielilor se extinde de la data de 30 aprilie 2014 la data de 30 iunie 2014.

 

Astazi au fost lansate apelurile de proiecte finantate din Fondul Bilateral National gestionat de Punctul National de Contact/Ministerul Fondurilor Europene. Mai jost regasiti textul apelurilor de aplicatii precum si documentele suport aferente.

 

E-mail pentru informații și transmiterea aplicațiilor (on line):

bilateral.relations@fonduri-ue.ro 

 

Adresa pentru transmiterea aplicațiilor pe format de hârtie:

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generala Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile

Punctul Național de Contact

Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, sector 1, București

Fax: 0372 838 502

 

Documente atasate:

 

Apel pentru propuneri de proiecte arii prioritare:

Apel pentru propuneri de proiecte_arii prioritare.pdf

Annex 1-Application Form.docx

Annex 2-Contract Agreement NFP_Beneficiary.docx

Annex 3-Partnership Agreement.doc

Annex 4_Payment request.doc

Annex 5_Financial identification form.docx

Annex 6_Technical Report.docx

Annex 7_List of supporting documents.docx

Annex 8- List of indicators.docx

Annex 9 -Declaration on honour.docx

Annex 10_Assessment grid.docx

 

Apel pentru propuneri de proiecte sprijin pentru deplasari:

Apel pentru propuneri de proiecte_sprijin pentru deplasari.pdf

Anexa 1_Application Form_travel support.docx

Anexa 2_Contract Agreement NFP_Beneficiary.docx

Anexa 3_Payment request.doc

Anexa 4_Report.docx

Anexa 5_Financial identification form.docx

Anexa 6_List of supporting documents.docx

Anexa 7_List of indicators.docx

Anexa 8_Declaration on honour.docx

Anexa 9_Assessment grid.docx