Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.

Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 115,20 milioane Euro.

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Domeniile finantate in cadrul acestui Mecanism Financiar sunt detaliate in rubrica de "Programe finanțate".

Astfel, în urma procesului de negociere ce a avut loc între România şi statul donator în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost concluzionate prevederile Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, document ce stabileşte cadrul de cooperare şi permite implementarea eficientă a asistenţei financiare acordate.

În acest sens, Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 stabileşte entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.

Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.